ISpy  7.0.7.0

ISpy 7.0.7.0

ISpy – 22,3MB – Freeware –
iSpy cho phép bạn theo dõi và ghi lại nhiều webcam và camera IP miễn phí. Nếu bạn có một webcam muốn sử dụng để bảo mật, iSpy cho phép bạn làm rất nhiều cho miễn phí. Video giám sát không chỉ cho chính phủ. Với một webcam đơn giản, bạn cũng có thể giữ một mắt đóng trên những gì đang xảy ra trong nhà hoặc văn phòng của bạn. Developerinabox của iSpy là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép bạn kết nối với một số máy ảnh và micro, theo dõi chúng cho phong trào và âm thanh, và tự động bắt đầu ghi âm bất cứ khi nào một cái gì đó thú vị được phát hiện.

Tổng quan

ISpy là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ISpy.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ISpy là 7.0.7.0, phát hành vào ngày 15/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/02/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 7.0.7.0, được sử dụng bởi 17 % trong tất cả các cài đặt.

ISpy đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 22,3MB.

ISpy Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ISpy!

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có ISpy cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản